Mrežni marketing je profesija. Da savladate bilo koju profesiju, potrebna je adekvatna obuka. Često ljudi počnu posao mrežnog marketinga bez ili sa minimalnom obukom. Obuka kompanije u mrežnom marketingu često nije sasvim dovoljna.