Češće nego što smo želeli, mnogi od nas suočavaju se sa izborom koji može da ima ozbiljan i trajan uticaj na naše živote.

  • Da li idemo zajedno sa masom?
  • Da li je neko napustio posao ili prekinuo vezu?