Danas smo u eri interneta gde kompanije kao što su Google, Facebook i Twitter dominiraju u poslovnom svetu. Zašto? Jer je stari poslovni svet zastareo i nije više kao što je nekada bio. Ogromni giganti u svetu imaju sve, ali neki su i zatvoreni, jer se današnje poslovanje kreira sa izgradnjom mreže i uspostavljanjem odnosa.